Odznaka Orzeł USA / Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych

19,00 

Odznaka Wielka Piecząć Stanów Zjednoczonych / Orzeł USA, na śrubkę, kolor złoty.

Wysokość: 60 mm
Szerokość: 53 mm
Grubość: 2 mm (odznaka), 13 mm (ze śrubką)
Rodzaj metalu: metal – odlew ze znalu
Kolor: złoty (galwanizowany)
Wytłoczenie: Na odznace znajduje się bielik amerykański z rozpostartymi skrzydłami, każde ze skrzydeł zdobi 13 piór. Lewym szponem trzyma 13 (jak trzynaście kolonii) strzał, prawym zaś gałązkę oliwną o 13 liściach, co symbolizować ma zdolność Stanów Zjednoczonych do prowadzenia wojen oraz do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Głowa orła zwrócona jest w kierunku gałązki, co ma symbolizować nadrzędność pokoju. Dziobem chwyta motto „E Pluribus Unum” (łac. „Jedno uczynione z wielu”) złożoną z 13 liter; nad głową znajduje się nimb z 13 gwiazdami.