Jesteś tutaj:

reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w  którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła  w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy , muszą Państwo poinformować F.P.U.H. KNEFLE ul. Goździków 16a 40-748 Katowice, a.kazmierczak@knefle.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza jednak nie jest to  obowiązkowe.

Oprócz równowartości ceny towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru, jeśli została wybrana najtańsza opcja dostawy. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu

Mogą również Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznacznie oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej a.kazmierczak@knefle.pl.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali  Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze  zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z  powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania  Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres  Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na  kwotę około 60 PLN.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi  kosztami.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Dobrowolne prawo do odstąpienia w ciągu 100 dni od dnia jego  otrzymania

 1. Sprzedawca daje Konsumentowi prawo 100 dniowego zwrotu zakupionych produktów. Termin 100 dni biegnie od dnia wejścia w posiadanie przez Konsumenta zakupionego towaru.
 2. 100 dniowe prawo zwrotu produktu w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Ustawowego Prawa Odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Aby skorzystać z 100 dniowego prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować F.P.U.H. KNEFLE ul. Goździków 16a 40-748 Katowice, a.kazmierczak@knefle.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (na przykład pismo  wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Pamiętaj, główną działalnością to sprzedaż hurtowa naszych produktów.

Wolumen sprzedaży hurtowej zaczyna się od kilkuset sztuk.
Proponowane ceny w sklepie internetowym knefle.pl są cenami dla klienta indywidualnego, detalicznego.

Nasze ceny maleją wraz ze wzrostem zamówienia. Dla naszych i przyszłych partnerów biznesowych mamy przygotowane specjalne oferty.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem hurtowym możesz wysłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie lub zadzwoń do nas na:

Udzielimy wszelkich informacji. Możesz również zostawić nam wiadomość, oddzwonimy jak tylko będzie to możliwe.

Każdy guzik ma swoją historię! Staramy się, aby nikt o niej nie zapomniał.